Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

WeirdBlueLabel
18:18
 generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted fromdariuska dariuska
WeirdBlueLabel
18:15
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate vialeszekzukowski leszekzukowski

June 17 2015

WeirdBlueLabel
23:13
6878 5bc2
WeirdBlueLabel
23:10
3491 22bf 500
Reposted fromkjuik kjuik viavertheer vertheer

May 05 2015

WeirdBlueLabel
21:20
7702 48dc 500
Reposted fromEDi EDi vialeszekzukowski leszekzukowski

April 28 2015

WeirdBlueLabel
22:19
9260 5ed9 500
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper viastrangeme strangeme
WeirdBlueLabel
21:09
1252 69d8 500
Reposted fromTattoo-World Tattoo-World

April 06 2015

WeirdBlueLabel
00:56
8117 716d 500
Reposted fromosaki osaki vialeszekzukowski leszekzukowski

March 17 2015

WeirdBlueLabel
22:40
4540 0845

March 08 2015

WeirdBlueLabel
01:18
"Istnieje pogląd, że ludzie łączą się w pary po to, żeby mieć się o kogo oprzeć w drodze do domu, gdy za bardzo się najebią. Inaczej wszyscy poskładaliby się na chodniku jak wędkarskie krzesełka."

http://www.vice.com/pl/read/jak-dobic-do-drugiej-bazy-i-nie-byc-przy-tym-oblesnym
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
WeirdBlueLabel
01:17
Play fullscreen
Cause she's a Supergirl and Supergirls just fly.
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
WeirdBlueLabel
01:16

March 07 2015

WeirdBlueLabel
18:57
7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
Reposted fromshitsuri shitsuri vialeszekzukowski leszekzukowski
WeirdBlueLabel
18:51
9088 ae41
When I’m trying out a new recipe
WeirdBlueLabel
18:50
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vialeszekzukowski leszekzukowski
WeirdBlueLabel
18:46
2097 b9c4
Reposted fromgreenny greenny vialeszekzukowski leszekzukowski

February 02 2015

WeirdBlueLabel
19:20
Reposted fromarrependimento arrependimento viaczuma czuma
19:13
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viamora mora

January 04 2015

WeirdBlueLabel
03:03
4572 c657 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaporcelana porcelana
WeirdBlueLabel
02:56
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis vialeszekzukowski leszekzukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl